Gehalteversekering

Ons kwaliteitsbeleid

Dit is die beleid van Kemig Glass om die hoë gehalte van sy diens en produkte te handhaaf.

Ons doel is om produkte en verwante dienste te lewer. Wat die verwagtinge van ons klante oortref.

Alle produkte en dienste sal aan klante se vereistes voldoen. Dit sal gedoen word deur 'n hegte verhouding met klante te handhaaf en deur goeie kommunikasie aan te moedig.

Die topbestuur moet toesien dat hierdie kwaliteitsverklaring toepaslik is vir die organisasie en bereik sal word deur:

● Die verskaffing van 'n raamwerk vir die daarstelling en hersiening van bestuurs- en kwaliteitsdoelstellings.
● Kommunikeer die beleid en prosedures binne die organisasie.
● Die verskaffing van opleiding en ontwikkeling van werknemers en die gebruik van beste praktyke.
● Die verkryging van terugvoer van kliënte en die voortdurende verbetering van prosesse om by die organisasie se behoeftes te voorsien. Verbeter die effektiwiteit van die Kwaliteitsbestuurstelsel in ooreenstemming met ISO 9001: 2015.